jak dosáhnout toho, aby emise nevrhla nic do mixéru


Odpověď 1:

Měkké stíny můžete vytvořit zvětšením velikosti světelného zdroje (ne HODNOTA), obecně velké okno v domě umožňuje průchod více světla a dává tak hladký vzhled všemu, co vidíte, zatímco světlo vycházející ze světla hořáku je malé takže jeho stíny jsou drsné.


Odpověď 2:

Vyberte světelný zdroj, přejděte do nastavení vlastností světelného panelu a stiskněte „konstantní QMC“, nastavte měkkou velikost na 1 nebo větší a stejnou pro vzorky (čím vyšší číslo, tím lepší stín).


Odpověď 3:

pro interní mixér zvětšete vzorkování a měkkou velikost. pro cykly jednoduše zvětšete velikost lampy nebo síťku, která má emisní shader


Odpověď 4:

snížit počet luxusů. Samozřejmě můžete také teoreticky změnit detaily a tvrdost stínů pro více objektů, včetně těch, které jsou vázány na stejné světlo.


Odpověď 5:

Zvětšete velikost sluneční lampy ... jako velikost 5.